Este 6 de febreiro fai seis meses da finalización do itinerario de Agricultura ecolóxica e e-comerce no que se formaron 16 mozos e mozas. A finalidade do itinerario formativo de “Agricultura ecolóxica e ecomerce” foi capacitar profesionalmente ás persoas participantes para realizar as operacións de manexo, mantemento, produción e recolección de cultivos nunha explotación agrícola ecolóxica, aplicando criterios de calidade e rentabilidade, cumprindo coa lexislación de agricultura ecolóxica, de control de calidade e de prevención de riscos laborais. Para elo empregaronse seiscentas horas de formación teórico-práctica. Comenzou o día catro de maio e rematou o día seis de setembro.

Nestes seis meses 8 mozos foron contratados dos cales unha foi unha muller.

O programa Plan Xuvenil de Integración Profesional Mocidade con Emprego está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Emprego Xuvenil e Garantía Xuvenil