Trece alumnos/as remataron o itinerario formativo Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmódicos

O oito de novembro trece mozos/as rematan un novo  itineraio formativo: Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmódicos.

Once alumnos/as comezarán o módulo de prácticas profesionais non laborais no itinerario de Operacións de estacións de tratamento de augas

Mañá 6 de novembro comeza o módulo de prácticas profesionais non laborais do itinerario “Operacións de estacións de tratamento de augas”. Once alumnos/as realizarán este módulo de prácticas

O alumnado de xestión de residuos urbanos e industriaisl completa a súa cualificación profesional coa realización de cento vinte horas de prácticas.

O día 15 de outubro dará comenzo o módulo de prácticas profesionais non laborais no itinerario de Xestión de residuos urbanos e industriais.

O alumnado do curso de xestión de aloxamento rual rematan a súa cualificación profesional o 15 de outubro.

Neste itinerario os/as mozas e mozos acadaron as competencias profesionais para xestión e comercialización de servizos propios do aloxamento rual, xestión e realización  do servizo de recepción en aloxamentos propios de entornos e/ou naturais, preparación e servizo de almorzos, elaboracións culinarios sinxelas e pratos significativos da zona e todo axustándose as normas de seguridade, hixiene […]

O alumnado de montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos completa a súa cualificación profesional coa realización de cento vinte horas de prácticas profesionais non laborais

Dende o día catro ate o vinte e cinco de outubro, nove alumnos/as realizarán o módulo de prácticas profesionais non laborais no itinerario formativo Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

Catro mil seiscentas cincuenta horas de formación específica, oitocentas sesenta horas de formación transversal e mil centro trinta horas de prácticas profesionais non laborais

Hoxe rematamos un novo itinerario formativo: desenvolvemento de proxectos de automatismo industrial. Trescentas setenta horas que se suman as catro mil duascentas oitenta horas de formación específica impartidas ate agora nos quince itinerarios formativos rematados

Acabamos de rematar un novo itinerario formativo: Xestión de repoboación forestais e tratamentos silvícolas

O vinte e seis de setembro sete alumnos/as remataron a súa cualificación profesional neste itinerario de Xestión de repoboación forestais e tratamentos silvícolas

Nove alumnos/as remataron a súa cualificación profesional como xestores/as comerciais

Nove alumnos/as remataron a súa cualificación profesional como xestores/as comerciais  O vinte e cinco de setembro acabamos un novo itinerario: Xestión comercial de vendas.

Finalizamos outro itinerario formativo, neste caso o de Avaliación de Eficiencia Enerxética das Instalacións de Edificios.

Estas mozas e mozos acadaron as competencias profesionais en xestión do uso eficiente da enerxía avaliando a eficiencia das instalacións de enerxía e auga en edificios, colaborando no proceso de certificación enerxética de edificios, determinando a viabilidade de implantación de instalacións solares, promocionando o uso eficiente da enerxía e realizando propostas de mellora, coa calidade […]

O alumnado de xestión de aloxamento rural completa a súa cualificación profesional coa realización de corenta horas de prácticas

Xa levamos realizadas mais de novecentas horas de prácticas profesionais non laborais. O día vinte de setembro, comezaremos corenta horas mais.. Ese día comeza o módulo de prácticas profesionais non laborais no itinerario formativo Xestión de Aloxamento Rural