Nove alumnos/as remataron a súa cualificación profesional como xestores/as comerciais

Nove alumnos/as remataron a súa cualificación profesional como xestores/as comerciais  O vinte e cinco de setembro acabamos un novo itinerario: Xestión comercial de vendas.

Finalizamos outro itinerario formativo, neste caso o de Avaliación de Eficiencia Enerxética das Instalacións de Edificios.

Estas mozas e mozos acadaron as competencias profesionais en xestión do uso eficiente da enerxía avaliando a eficiencia das instalacións de enerxía e auga en edificios, colaborando no proceso de certificación enerxética de edificios, determinando a viabilidade de implantación de instalacións solares, promocionando o uso eficiente da enerxía e realizando propostas de mellora, coa calidade […]

O alumnado de xestión de aloxamento rural completa a súa cualificación profesional coa realización de corenta horas de prácticas

Xa levamos realizadas mais de novecentas horas de prácticas profesionais non laborais. O día vinte de setembro, comezaremos corenta horas mais.. Ese día comeza o módulo de prácticas profesionais non laborais no itinerario formativo Xestión de Aloxamento Rural

Nove empresas acollen en prácticas profesionais non laborais ao alumnado do curso de Xestión comercial de vendas

Mañá comeza o módulo de prácticas profesionais non laborais do itinerario “xestión comercial de vendas. Nove empresas súmanse as mais de 100 empresas que colaboraron con nós admitindo a alumnos/as en prácticas.

Ponte en marcha! Agricultura ecolóxica

O ALUMNADO/A DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E E-COMMERCE COMPLETOU A FORMACIÓN

Vén de finalizar o itinerario de “Agricultura ecolóxica e e-commerce”, de 600 horas de duración, que se desenvolveu do 4 de maio ao 6 de setembro de 2018. As persoas participantes adquiriron as competencias necesarias para realizar as operacións de manexo, mantemento, produción e recolección de cultivos nunha explotación agrícola ecolóxica, aplicando criterios de calidade, […]

COMEZA O PERÍODO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DO ALUMNADO DE XESTIÓN DE REPOBOACIÓNS FORESTAIS E DE TRATAMENTOS SILVÍCOLAS

Os alumnos/as do itinerario de “Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas” comezan hoxe o período de prácticas en empresas do sector. Este módulo de prácticas finalizará o día 14 de setembro, tendo unha duración total de 80 horas. O obxectivo é que o alumnado poida aplicar en empresas aquelas aprendizaxes que adquiriron durante […]

A nova normativa que rexe o aluguer e venda de inmobles xerará novos postos de traballo no sector da certificación enerxética

En xuño do 2013 entrou en vigor unha Directiva Europea que obriga a dispoñer dun certificado enerxético  dos inmobles para alugalos ou vendelos, para facer posible esa certificación enerxética e preciso facer unha Avaliación da Eficiencia Enerxética das Instalacións de Edificios.

O alumnado de desenvolvemento de proxectos de automatización industrial completa a súa cualificación profesional coa realización de oitenta horas de prácticas

 Xa levamos realizadas mais de novecentas horas de prácticas profesionais non laborais. O día catro de setembro, realizaremos oitenta horas mais.. Ese día comeza o módulo de prácticas profesionais non laborais no itinerario formativo Desenvolvemento de proxectos de automatización industrial

Catrocentas setenta horas para cualificar profesionalmente a mozos e mozas en xestión de residuos urbanos e industriais

Hoxe comeza o itinerario de formación “Xestión de residuos urbanos e industriais”, da familia profesional  de seguridade e medio ambiente, no marco do Plan Xuvenil de Integración Profesional “Mocidade con Emprego”.

O ALUMNADO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E E-COMMERCE COMEZA AS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

As participantes no itinerario de “Agricultura ecolóxica e e-commerce” van realizar as prácticas en empresas do sector do 20 ao 24 de agosto de 2018. O módulo de prácticas consta de 40 horas e ten como obxectivo que o alumnado poida aplicar en empresas aquelas aprendizaxes que adquiriron durante o curso. Ademais, o contacto que […]