Catrocentas setenta horas para cualificar profesionalmente a mozos e mozas en xestión de residuos urbanos e industriais

Hoxe comeza o itinerario de formación “Xestión de residuos urbanos e industriais”, da familia profesional  de seguridade e medio ambiente, no marco do Plan Xuvenil de Integración Profesional “Mocidade con Emprego”.

O ALUMNADO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E E-COMMERCE COMEZA AS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

As participantes no itinerario de “Agricultura ecolóxica e e-commerce” van realizar as prácticas en empresas do sector do 20 ao 24 de agosto de 2018. O módulo de prácticas consta de 40 horas e ten como obxectivo que o alumnado poida aplicar en empresas aquelas aprendizaxes que adquiriron durante o curso. Ademais, o contacto que […]

O ALUMNADO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS COMPLETOU A SÚA FORMACIÓN

O curso de “Organización e xestión de almacéns”, de 450 horas de duración, desenvolveuse do 2 de maio ao 8 de agosto de 2018.

FINALIZOU O ITINERARIO DE RECEPCIÓN EN ALOXAMENTOS

17 MOZOS/AS COMEZAN A FORMARSE EN OPERACIÓNS DE ESTACIÓNS DE TRATAMENTO DE AUGAS

O itinerario formativo de “Operacións de estacións de tratamento de augas” ten 600 horas de duración e desenvolverase do 20 de xullo ao 22 de novembro de 2018.

Formamos a mozos e mozas en montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

O 20 de xullo comezamos có  itinerario de formación “Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos”, da familia profesional de electricidade e electrónica.

COMEZAN AS PRÁCTICAS EN EMPRESAS DO ALUMNADO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS

 As participantes no curso de “Organización e xestión de almacéns” desenvolverán as prácticas en empresas do 12 ao 26 de xullo de 2018.

O ALUMNADO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COMPLETOU A SÚA FORMACIÓN

Hoxe finalizou o itinerario formativo de “Actividades auxiliares de almacén. Desde o 2 maio, data en que comezou o curso, o alumnado tirou proveito dos contidos teórico-prácticos do curso para adquirir as competencias e destrezas necesarias para traballar en almacéns, na realización de diversas operacións auxiliares de recepción, colocación, preparación de cargas e descargas.

O ALUMNADO DE RECEPCIÓN EN ALOXAMENTOS COMEZA O PERÍODO DE PRÁCTICAS

As participantes no itinerario formativo de “Recepción en aloxamentos” realizarán o módulo de prácticas en empresa do 29 de xuño ao 19 de xullo de 2018. Con estas prácticas procúrase que poidan aplicar en empresas do sector as aprendizaxes adquiridas durante o curso. Ademais a participación nas prácticas enténdese como a mellor carta de presentación […]

Mil noventa horas mais de formación teórico-práctica co comenzo de dous novos itinerarios: “Xestión de Aloxamento Rural” e “Desenvolvemento de Proxectos de Sistemas de Automatización Industrial”