O ALUMNADO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS COMPLETOU A SÚA FORMACIÓN

O curso de “Organización e xestión de almacéns”, de 450 horas de duración, desenvolveuse do 2 de maio ao 8 de agosto de 2018.

FINALIZOU O ITINERARIO DE RECEPCIÓN EN ALOXAMENTOS

17 MOZOS/AS COMEZAN A FORMARSE EN OPERACIÓNS DE ESTACIÓNS DE TRATAMENTO DE AUGAS

O itinerario formativo de “Operacións de estacións de tratamento de augas” ten 600 horas de duración e desenvolverase do 20 de xullo ao 22 de novembro de 2018.

Formamos a mozos e mozas en montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

O 20 de xullo comezamos có  itinerario de formación “Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos”, da familia profesional de electricidade e electrónica.

COMEZAN AS PRÁCTICAS EN EMPRESAS DO ALUMNADO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS

 As participantes no curso de “Organización e xestión de almacéns” desenvolverán as prácticas en empresas do 12 ao 26 de xullo de 2018.

O ALUMNADO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COMPLETOU A SÚA FORMACIÓN

Hoxe finalizou o itinerario formativo de “Actividades auxiliares de almacén. Desde o 2 maio, data en que comezou o curso, o alumnado tirou proveito dos contidos teórico-prácticos do curso para adquirir as competencias e destrezas necesarias para traballar en almacéns, na realización de diversas operacións auxiliares de recepción, colocación, preparación de cargas e descargas.

O ALUMNADO DE RECEPCIÓN EN ALOXAMENTOS COMEZA O PERÍODO DE PRÁCTICAS

As participantes no itinerario formativo de “Recepción en aloxamentos” realizarán o módulo de prácticas en empresa do 29 de xuño ao 19 de xullo de 2018. Con estas prácticas procúrase que poidan aplicar en empresas do sector as aprendizaxes adquiridas durante o curso. Ademais a participación nas prácticas enténdese como a mellor carta de presentación […]

Mil noventa horas mais de formación teórico-práctica co comenzo de dous novos itinerarios: “Xestión de Aloxamento Rural” e “Desenvolvemento de Proxectos de Sistemas de Automatización Industrial”

FINALIZOU O ITINERARIO FORMATIVO DE ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

Vén de finalizar o itinerario de “Atención ao cliente, consumidor ou usuario”, de 460 horas de duración, que se desenvolveu do 28 de febreiro ao 13 de xuño de 2018.

INCORPORACIÓN ÁS PRÁCTICAS DO ALUMNADO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

 O alumnado do itinerario formativo de “Actividades auxiliares de almacén” vai desenvolver as 40 horas do módulo de prácticas desde o 8 ao 19 de xuño de 2018. Con estas prácticas procúrase que as participantes poidan aplicar en empresas do sector as aprendizaxes adquiridas durante o curso. Ademais a participación nas prácticas enténdese como […]