FINALIZOU O ITINERARIO FORMATIVO DE ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

Vén de finalizar o itinerario de “Atención ao cliente, consumidor ou usuario”, de 460 horas de duración, que se desenvolveu do 28 de febreiro ao 13 de xuño de 2018.

INCORPORACIÓN ÁS PRÁCTICAS DO ALUMNADO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

 O alumnado do itinerario formativo de “Actividades auxiliares de almacén” vai desenvolver as 40 horas do módulo de prácticas desde o 8 ao 19 de xuño de 2018. Con estas prácticas procúrase que as participantes poidan aplicar en empresas do sector as aprendizaxes adquiridas durante o curso. Ademais a participación nas prácticas enténdese como […]

INICIAMOS UN NOVO ITINERARIO FORMATIVO DO SECTOR AGROALIMENTARIO

 O pasado mes de maio comezabamos un curso do sector agroalimentario denominado “Agricultura ecolóxica e e-commerce” e agora imos iniciar un novo curso enmarcado tamén nese sector: “Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas”. Neste caso é un itinerario formativo do nivel 3 de cualificación profesional con 550 horas de formación que se […]

O ALUMNADO DO ITINERARIO DE ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO COMEZA O PERÍODO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Do 30 de maio ao 5 de xuño de 2018 o alumnado de “Atención ao cliente, consumidor ou usurario” realizará prácticas formativas non laborais en empresas do sector comercio e de atención ao cliente. Para este módulo de prácticas, que consta dun total de 40 horas, contactouse cun grupo amplo de empresas, tendo en conta […]

COMEZAN DOUS NOVOS ITINERARIOS DO SECTOR COMERCIO E DO SECTOR ENERXÉTICO

Hoxe comezan dous novos itinerarios formativos parar mellorar a cualificación profesional da mocidade co obxectivo de favorecer a súa inserción profesional: “Xestión comercial de vendas” e o de “Avaliación da eficiencia enerxética de instalacións de edificios”.

Ponte en marcha! Agricultura ecolóxica

POÑEMOS EN MARCHA dous novos itinerarios: Organización e xestión de almacén e agricultura ecolóxica e ecomerce

No programa Mocidade con Emprego xa temos en marcha sete itinerarios e na primeira semana de maio comezaremos outros dous: Organización e xestión de almacén e Agricultura ecolóxica e ecomerce. Mil cincuenta horas de formación teórico práctica  durante as cales o alumnado mellorará a súa empregabilidade .

FINALIZOU O ITINERARIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

O alumnado do itinerario de “Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais” finalizou a súa formación neste ámbito profesional. Foron 530 horas de formación nun curso que se desenvolveu do 18 de decembro de 2017 ao 13 de abril de 2018.

Comezan dous novos itinerarios: Actividades auxiliares de almacén e recepción en aloxamentos.

No programa Plan Xuvenil de Integración Profesional Mocidade con Emprego  comezamos con dous novos itinerarios: “Actividades auxiliares de almacén” e “Recepción de aloxamento”  En total foron seleccionados trinta e catro mozos e mozas.

Os coidados a terceira idade é un dos sectores onde hai unha demanda crecente de profesionais

A porcentaxe de persoas maiores de sesenta e cinco anos e cada vez maior. Isto fai que este sector sexa considerado como un novo nicho de emprego. Por elo, dende o dezaoito de decembro, estamos a cualificar profesionalmente a dezasete mozos e mozas para que adquiran as competencias requiridas para traballar neste sector.

Finalizamos outro itinerario formativo, xa impartimos oitocentas noventa horas de formación e realizáronse duascentas oitenta horas de prácticas.