Nove alumnos/as remataron a súa cualificación profesional como xestores/as comerciais

 O vinte e cinco de setembro acabamos un novo itinerario: Xestión comercial de vendas.

Neste itinerario os/as mozas e mozos acadaron as competencias profesionais para organizar, realizar e controlar as operacións comerciais en contacto directo có clientes ou a través de tecnoloxías da información e/ou comunicación, empregando en caso preciso, a lingua inglesa, coordinando o equipo comercial e supervisando as accións de promoción, difusión e venda de produtos e servizos.

Dende o vintedous de maio  ate o vinte e cinco de setembro recibiron cincocentas trinta horas de formación específica, nas que se impartiron os seguintes contidos:

 • Organización comercial
 • Xestión da forza de vendas e equipos comerciais
 • Operacións de venda
 • Promocións en espazos comerciais
 • Inglés profesional para actividades comerciais

A maiores recibiron oitenta horas en  informática e de fomento da igualdade entre homes e mulleres.

O alumnado ademais da formación tivo a oportunidade de participar nunha contorna real de traballo mellorando a súa empregabilidade.

Poderán profesionalmente exercer a súa actividade en sectores comerciais, en postos ou ocupacións relacionados con ocupacións de:

 • Vendedores técnicos/as en xearl
 • Axentes comerciais
 • Representantes de comercio
 • Encargados de tenda
 • Xefe/a de vendas
 • Coordinador/a comercial
 • Supervisor de telemarketing

O programa Plan Xuvenil de Integración Profesional Mocidade con Emprego está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Emprego Xuvenil e Garantía Xuvenil