Instalación, regulamento, control e mantemento de sistemas de automatización industrial.